Καλώς ήρθατε στο επισκευαστικό κέντρο της ASIS

Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και ενημερωθείτε για την εξέλιξη σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο του εξοπλισμού σας.

 

Οδηγίες: κατόπιν της επιτυχημένης εισόδου σας επιλέξτε την περιγραφή "Επισκευές".
Έπειτα, θα εμφανιστεί πίνακας που αναγράφει σε τι κατάσταση βρίσκεται η επισκευή του εξοπλισμού σας καθώς και το κόστος αυτής.

Σύνδεση

Advanced Support Information Systems © 2012-2019